Przejdź do treści

Sławomir Kamrowski Kancelaria Radcy Prawnego

Profesjonalna pomoc prawna i doświadczenie

Naszą skuteczność potwierdza m.in. wielu zadowolonych Klientów, w tym zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Z sukcesami prowadzimy stałą obsługę podmiotów gospodarczych, samorządów zawodowych i instytucji.

Specjalizujemy się

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności reprezentujemy Klientów przed Sądami i instytucjami...

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się sporami z zakresu szkód w mieniu, jak i na osobie. Reprezentujemy Klientów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w trakcie postępowania sądowego...

Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, w tym sporami z deweloperami, wykonawcami, jak również z innymi podmiotami występującymi w procesie budowlanym oraz po jego zakończeniu....

Upadłość konsumencka

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w zakresie upadłości konsumenckiej. Kancelaria pomaga Klientom już na etapie ustalenia podstaw do upadłości, jak i w postępowaniu przed Sądem...

Dla firm i instytucji

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw i instytucji

Obsługa podmiotów gospodarczych i instytucji jako in house lawyer.
Pomoc i wsparcie prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych.

Budownictwo i energetyka

Kancelaria posiada bogate doświadczenie świadcząc usługi dla podmiotów branży budowlanej i energetycznej. Oferujemy usługi reprezentacyjne.
Prowadzimy stałą obsługę m. in. biura projektowego oraz przedsiębiorstw budowalnych, w tym wykonawców z branży OZE.

Banki i instytucje finansowe

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną instytucji finansowych, jak również reprezentuje przed sądami czy organami administracji państwowej. W ramach działalności Kancelaria prowadzi m. in. stałą obsługę jednego z największych Banków w Polsce.

Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy

Kancelaria prowadzi obsługę prawną gospodarstw rolnych, jak i przedsiębiorstw z zakresu przemysłu rolno-spożywczego oraz handlu.
Specjalizujemy się w opiniowaniu umów, reprezentacją przed sądami i w sporach ARiMR oraz ANR.

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doradztwo w zakresie wyboru postępowania restrykcyjnego, reprezentacja oraz bieżąca pomoc prawna.

Mediacje, negocjacje i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

Kancelaria świadczy profesjonalne i indywidualnie przygotowane polubowne formy rozwiązywania sporów w szczególności w zakresie: Mediacji, Negocjacji, Postępowań arbitrażowych, Doradztwa

Kilka słów o założycielu

Radca prawny Sławomir Kamrowski (nr wpisu OL – 1605), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2012 r.

Radca prawny Sławomir Kamrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Następnie w 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i zdał egzamin radcowski. W trakcie aplikacji czynnie pracował na rzecz samorządu radcowskiego będąc starostą roku oraz delegatem aplikantów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Radca prawny Sławomir Kamrowski zdobywał doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Tomasza Staranowicza, współpracując jednocześnie z uznanym radcą prawnym i wykładowcą akademickim dr Adamem Zienkiewiczem. Jednocześnie zgłębiał swoją wiedzę na praktykach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie w sądach, prokuraturze oraz urzędach i instytucjach.

Zapraszam do kontaktu

Kancelaria świadczy również obsługę prawną na odległość za pomocą poczty elektronicznej (porady on-line), która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania.