Przejdź do treści

Sławomir Kamrowski Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności reprezentujemy Klientów przed Sądami i instytucjami...

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się sporami z zakresu szkód w mieniu, jak i na osobie. Reprezentujemy Klientów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w trakcie postępowania sądowego...

NIeruchomości

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, w tym sporami z deweloperami, wykonawcami, jak również z innymi podmiotami występującymi w procesie budowlanym oraz po jego zakończeniu....

Upadłość konsumencka

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w zakresie upadłości konsumenckiej. Kancelaria pomaga Klientom już na etapie ustalenia podstaw do upadłości, jak i w postępowaniu przed Sądem...

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w szczególności reprezentujemy Klientów przed Sądami i instytucjami.

Do zakresu usług Kancelarii należą w szczególności:

  •  dochodzenie roszczeń z umów cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenta,
  •  analiza oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych.
    – sprawy z zakresu prawa rzeczowego, tj. ochrony własności, ochrony posiadania, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
  •  reprezentowanie w sprawach o ochronę dóbr osobistych,
    – reprezentowanie w sprawach spadkowych, w szczególności o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o unieważnienie testamentu lub o zachowek,
  • sprawy związane z prawem nieruchomości, w szczególności prowadzenie negocjacji przy nabywaniu nieruchomości oraz analiza umów deweloperskich
  •  egzekucja należności, w tym reprezentacja przed Sądem i Komornikiem

Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym prawem nieruchomości, w tym sporami z deweloperami, wykonawcami, jak również z innymi podmiotami występującymi w procesie budowlanym oraz po jego zakończeniu, w tym w zakresie rękojmi i gwarancji.

Reprezentujemy Klientów również w sporach sąsiedzkich.

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się sporami z zakresu szkód w mieniu, jak i na osobie.

Reprezentujemy Klientów zarówno przed ubezpieczycielami, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Kancelaria z sukcesem uzyskała odszkodowania dla wielu swoich Klientów z zakresu szkód komunikacyjnych, nieszczęśliwych wypadków, zadośćuczynienia za ból i cierpienie związane z wypadkiem, jak również za szkody powstałe na nieruchomości, w rolnictwie, łowieckie i inne.

Upadłość konsumencka

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w zakresie upadłości konsumenckiej.

Kancelaria pomaga Klientom już na etapie ustalenia podstaw do upadłości, jak i w postępowaniu przed Sądem o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym, reprezentując Klientów przed Sądem oraz Syndykiem

Zapraszam do kontaktu

Kancelaria świadczy również obsługę prawną na odległość za pomocą poczty elektronicznej (porady on-line), która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania.